BredaDarts.nl Nieuws Reglementen Contact Online Inleveren Uitslagen

BredaDarts.nl

Welkom op de website van Stichting Breda Darts.
Wintercompetitie 2020/2021

19-08-2020 23:04 door hgmdesign

Beste leden van de SBD,

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen rondom COVID-19 (Coronavirus) en de richtlijnen van het RIVM heeft het bestuur het volgende besluit genomen.

We starten half oktober 2020 met de competitie en bekerronden.
Mocht er weer een lockdown komen, dan stoppen we de competitie en bekerronden tijdelijk en maken deze gewoon af als de lockdown weer word opgeheven.

Er zijn geen wijzigingen in onze speelwijze.
Dit blijft gewoon 4 X single, 4 X koppel en 4 tegen 4 in de teamronde.
Hier ligt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid bij de spelers, houdt je aan de anderhalve meter regel als je met meerdere moet spelen.

Onze Captains/leden vergadering is op:
2 oktober 2020
Aanvang 20.00 uur
Locatie:
Cafe de Haagse Poort
Haagdijk 149
4811 TR Breda.

Voor eventuele vragen kunnen jullie altijd terecht bij een van onze bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Maartje Bax-Stofmeel
Wedstrijdleider Stichting Bredadarts

Captains/teamvergadering 2020

03-10-2020 17:03 door Alex

Beste darters en dartsters,

Gisteravond (02-10-2020) was het weer de jaarlijkse captain/teamvergadering.
Deze keer een rare editie en vervroegd naar een eerder tijdstip i.v.m. de maatregelen omtrent het Coronavirus.
De opkomst was geweldig, 20 van de 24 ingeschreven teams waren vertegenwoordigd, HULDE daarvoor!

In de zaal namen gelukkig nagenoeg alle aanwezigen de 1½ meter maatregel in acht.
Na de vergadering echter bleek deze maatregel opeens niet meer te bestaan, waaruit blijkt hoe moeilijk het is om je aan de maatregel te houden.
Vooral wanneer je gezellig samen bent onder het genot van een heerlijk drankje.
En dan…om 21:00 uur het licht aan, de muziek uit, de laatste ronde(n) en een uurtje later iedereen naar buiten.
Het voelt als laat in de nacht, maar het was toch écht pas 22:00 uur.
Wat een rare gewaarwording is dat!!

Dan de vergadering.
Het lag voor de hand dat alle aanwezigen de volgende vraag wel in hun hoofd hadden zitten: WAT NU?

Besluit startdatum competitie 2020/2021
In verband met de huidige aangescherpte maatregelen, welke zijn ingegaan op dinsdag 29-09-2020 en in elk geval van kracht zijn tot 19-10-2020, is door het bestuur besloten dat de start van de competitie wordt verlegd naar 02-11-2020.
Deze datum is nog wel aan verandering onderhevig, daar op dit moment nog niet bekend is of de huidige maatregelen nog verder zullen worden aangescherpt óf wellicht worden versoepeld.

Voorstel ingediend door Jan van Mook
Het voorstel is om de wedstrijden in het weekend te spelen.
Na discussie hierover en inventarisatie over de bereidbaarheid om in het weekend de wedstrijden te spelen is dit voorstel niet aangenomen.
Wij danken Jan van Mook voor het meedenken.

Besluit samenstelling competitie 2020/2021
Ondanks alle ellende wat het Coronavirus inmiddels al heeft veroorzaakt zijn er toch 24 teams ingeschreven.
Dit zijn máár drie teams minder als waar het seizoen 2020/2021 mee gestart was.
Hieruit blijkt wel dat de meeste diehards tóch graag gezellig een avondje willen darten.

Om er voor te kunnen zorgen dat er niet teveel vrije weken ontstaan én omdat alle ingeschreven teams niet evenredig over het huidige systeem van drie divisies verdeeld kunnen worden is door het merendeel van de aanwezige captains/teamvertegenwoordigers (16 van de 20) besloten om de competitie in te delen naar 2 divisies van 12 teams (rekening houdend met de standen op het moment van stopzetten van de competitie ivm het Coronavirus).

De uiteindelijke indeling van deze divisies zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Besluit uitstellen van wedstrijden
In verband met het Coronavirus en het (niet uit te sluiten) risico dat een speler of spelers van een team besmet is/zijn geraakt met het Coronavirus is besloten om de uitstelregel weer uit de kast te halen. Het kan immers gebeuren dat een team niet kan spelen ivm mogelijke quarantaine van een speler of spelers.
Ga hier als team flexibel mee om!

Bekercompetitie seizoen 2020/2021
Er is besloten om dit seizoen de Bekercompetitie te annuleren.

Zomercompetitie 2021
Afhankelijk van het verloop van de nog te starten competitie 2020/2021 is er geen vooralsnog géén planning om een Zomercompetitie te starten.
Adviezen
Het maximum aantal spelers per team/per wedstrijd is 6.
Het (tijdens de captain/teamvergadering van 2019) afgesproken aantal van 8 spelers per wedstrijd komt hierbij (voor nu) te vervallen!

Houdt rekening met het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn in jouw speellocatie, rekening houdend met de 1½ meter maatregel. Ben je niet zeker hiervan, informeer dan bij de eigenaar van de locatie.

Kom je als team met meer dan de 4 spelers die nodig zijn om een wedstrijd te spelen, geef dit dan voor de zekerheid van tevoren door aan het thuisspelende team en/of de eigenaar van de locatie. Dit is niet verplicht, maar zorgt wel voor duidelijkheid.

Opmerking
De eigenaar van de locatie waar een wedstrijd gespeeld wordt is verantwoordelijk voor naleving van de geldende maatregelen.
Hierbij rekent Stichting Bredadarts op het gezond boeren verstand van al diegene die aanwezig zijn tijdens een wedstrijd. Dus houdt je aan de maatregelen!


Mocht er onverhoopt iets niet vermeld staan in dit verslag van de vergadering, schroom dan niet om dit even te laten weten.Het bestuur
Frans, Alex, Maartje, Albert

Seizoen 2019-2020 per direct nietig verklaard!

24-03-2020 22:28 door hgmdesign

Beste darters en dartsters,

In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus de afgelopen weken en inmiddels het door de regering ingestelde verbod van bijeenkomsten tot 1 juni 2020 (geen ondergrens meer van 100 personen), heeft Stichting Bredadarts helaas het volgende moeten doen besluiten.

De Wintercompetitie / alsmede de Bekercompetitie voor seizoen 2019-2020 zal per direct nietig worden verklaard.

De Zomercompetitie 2020 zal geen doorgang vinden.

Deze beslissing gaat Stichting Bredadarts zeer aan het hart en wij beseffen dan ook dat het voor de vele darters en dartsters van Stichting Bredadarts een enorme domper zal zijn.

Het risico voor iedereen die is betrokken bij de competitie (darters/dartsters/uitbaters/familie/kennissen/cafebezoekers) is dusdanig hoog dat deze niet genomen kan worden !

Wat heeft dit voor gevolgen?

Vooralsnog zal het komende seizoen 2020-2021 worden begonnen zoals de indeling aan het begin van seizoen 2019-2020.

Teams die zich wederom inschrijven voor het seizoen 2020-2021 behouden hun plaats in de divisie, met dien verstande dat het team voldoet aan de door Stichting Bredadarts gestelde voorwaarde zoals beschreven in het reglement (Punt 5.)

Er is geen promotie / degradatie.

Doordat (een) team/teams zich niet opnieuw inschrijft/inschrijven bestaat de mogelijkheid dat de opengevallen plek(ken) zullen worden opgevuld door de hoogst geklasseerde(n) van de 1e competitiehelft door te schuiven.

Wat heeft dit voor aanvullende gevolgen?

Restitutie van inschrijfgelden voor seizoen 2019-2020 is niet mogelijk. Stichting Bredadarts beroept zicht hierbij op overmacht (artikel 6:75 BW).

Het organiseren van alle competities van Stichting Bredadarts brengen, vanzelfsprekend, elk jaar/seizoen terugkerende kosten met zich mee.
Stichting Bredadarts heeft besloten, omwille van bovenstaande moverende redenen, dat het inschrijfgeld voor de komende Wintercompetitie 2020-2021 en Zomercompetitie 2021 ongewijzigd blijft.

Stichting Bredadarts hoopt dat iedereen een goede gezondheid blijft behouden, let goed op jezelf en je naasten !

Het bestuur

Frans van Beijnen
Alex Hopstaken
Maartje Bax-Stofmeel
Albert Baert

bekijk alle nieuwsberichten