BredaDarts.nl Nieuws Reglementen Contact Online Inleveren Uitslagen

Nieuws

Wintercompetitie 2020/2021

19-08-2020 23:04 door hgmdesign

Beste leden van de SBD,

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen rondom COVID-19 (Coronavirus) en de richtlijnen van het RIVM heeft het bestuur het volgende besluit genomen.

We starten half oktober 2020 met de competitie en bekerronden.
Mocht er weer een lockdown komen, dan stoppen we de competitie en bekerronden tijdelijk en maken deze gewoon af als de lockdown weer word opgeheven.

Er zijn geen wijzigingen in onze speelwijze.
Dit blijft gewoon 4 X single, 4 X koppel en 4 tegen 4 in de teamronde.
Hier ligt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid bij de spelers, houdt je aan de anderhalve meter regel als je met meerdere moet spelen.

Onze Captains/leden vergadering is op:
2 oktober 2020
Aanvang 20.00 uur
Locatie:
Cafe de Haagse Poort
Haagdijk 149
4811 TR Breda.

Voor eventuele vragen kunnen jullie altijd terecht bij een van onze bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Maartje Bax-Stofmeel
Wedstrijdleider Stichting Bredadarts

Captains/teamvergadering 2020

03-10-2020 17:03 door Alex

Beste darters en dartsters,

Gisteravond (02-10-2020) was het weer de jaarlijkse captain/teamvergadering.
Deze keer een rare editie en vervroegd naar een eerder tijdstip i.v.m. de maatregelen omtrent het Coronavirus.
De opkomst was geweldig, 20 van de 24 ingeschreven teams waren vertegenwoordigd, HULDE daarvoor!

In de zaal namen gelukkig nagenoeg alle aanwezigen de 1½ meter maatregel in acht.
Na de vergadering echter bleek deze maatregel opeens niet meer te bestaan, waaruit blijkt hoe moeilijk het is om je aan de maatregel te houden.
Vooral wanneer je gezellig samen bent onder het genot van een heerlijk drankje.
En dan…om 21:00 uur het licht aan, de muziek uit, de laatste ronde(n) en een uurtje later iedereen naar buiten.
Het voelt als laat in de nacht, maar het was toch écht pas 22:00 uur.
Wat een rare gewaarwording is dat!!

Dan de vergadering.
Het lag voor de hand dat alle aanwezigen de volgende vraag wel in hun hoofd hadden zitten: WAT NU?

Besluit startdatum competitie 2020/2021
In verband met de huidige aangescherpte maatregelen, welke zijn ingegaan op dinsdag 29-09-2020 en in elk geval van kracht zijn tot 19-10-2020, is door het bestuur besloten dat de start van de competitie wordt verlegd naar 02-11-2020.
Deze datum is nog wel aan verandering onderhevig, daar op dit moment nog niet bekend is of de huidige maatregelen nog verder zullen worden aangescherpt óf wellicht worden versoepeld.

Voorstel ingediend door Jan van Mook
Het voorstel is om de wedstrijden in het weekend te spelen.
Na discussie hierover en inventarisatie over de bereidbaarheid om in het weekend de wedstrijden te spelen is dit voorstel niet aangenomen.
Wij danken Jan van Mook voor het meedenken.

Besluit samenstelling competitie 2020/2021
Ondanks alle ellende wat het Coronavirus inmiddels al heeft veroorzaakt zijn er toch 24 teams ingeschreven.
Dit zijn máár drie teams minder als waar het seizoen 2020/2021 mee gestart was.
Hieruit blijkt wel dat de meeste diehards tóch graag gezellig een avondje willen darten.

Om er voor te kunnen zorgen dat er niet teveel vrije weken ontstaan én omdat alle ingeschreven teams niet evenredig over het huidige systeem van drie divisies verdeeld kunnen worden is door het merendeel van de aanwezige captains/teamvertegenwoordigers (16 van de 20) besloten om de competitie in te delen naar 2 divisies van 12 teams (rekening houdend met de standen op het moment van stopzetten van de competitie ivm het Coronavirus).

De uiteindelijke indeling van deze divisies zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Besluit uitstellen van wedstrijden
In verband met het Coronavirus en het (niet uit te sluiten) risico dat een speler of spelers van een team besmet is/zijn geraakt met het Coronavirus is besloten om de uitstelregel weer uit de kast te halen. Het kan immers gebeuren dat een team niet kan spelen ivm mogelijke quarantaine van een speler of spelers.
Ga hier als team flexibel mee om!

Bekercompetitie seizoen 2020/2021
Er is besloten om dit seizoen de Bekercompetitie te annuleren.

Zomercompetitie 2021
Afhankelijk van het verloop van de nog te starten competitie 2020/2021 is er geen vooralsnog géén planning om een Zomercompetitie te starten.
Adviezen
Het maximum aantal spelers per team/per wedstrijd is 6.
Het (tijdens de captain/teamvergadering van 2019) afgesproken aantal van 8 spelers per wedstrijd komt hierbij (voor nu) te vervallen!

Houdt rekening met het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn in jouw speellocatie, rekening houdend met de 1½ meter maatregel. Ben je niet zeker hiervan, informeer dan bij de eigenaar van de locatie.

Kom je als team met meer dan de 4 spelers die nodig zijn om een wedstrijd te spelen, geef dit dan voor de zekerheid van tevoren door aan het thuisspelende team en/of de eigenaar van de locatie. Dit is niet verplicht, maar zorgt wel voor duidelijkheid.

Opmerking
De eigenaar van de locatie waar een wedstrijd gespeeld wordt is verantwoordelijk voor naleving van de geldende maatregelen.
Hierbij rekent Stichting Bredadarts op het gezond boeren verstand van al diegene die aanwezig zijn tijdens een wedstrijd. Dus houdt je aan de maatregelen!


Mocht er onverhoopt iets niet vermeld staan in dit verslag van de vergadering, schroom dan niet om dit even te laten weten.Het bestuur
Frans, Alex, Maartje, Albert

Seizoen 2019-2020 per direct nietig verklaard!

24-03-2020 22:28 door hgmdesign

Beste darters en dartsters,

In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus de afgelopen weken en inmiddels het door de regering ingestelde verbod van bijeenkomsten tot 1 juni 2020 (geen ondergrens meer van 100 personen), heeft Stichting Bredadarts helaas het volgende moeten doen besluiten.

De Wintercompetitie / alsmede de Bekercompetitie voor seizoen 2019-2020 zal per direct nietig worden verklaard.

De Zomercompetitie 2020 zal geen doorgang vinden.

Deze beslissing gaat Stichting Bredadarts zeer aan het hart en wij beseffen dan ook dat het voor de vele darters en dartsters van Stichting Bredadarts een enorme domper zal zijn.

Het risico voor iedereen die is betrokken bij de competitie (darters/dartsters/uitbaters/familie/kennissen/cafebezoekers) is dusdanig hoog dat deze niet genomen kan worden !

Wat heeft dit voor gevolgen?

Vooralsnog zal het komende seizoen 2020-2021 worden begonnen zoals de indeling aan het begin van seizoen 2019-2020.

Teams die zich wederom inschrijven voor het seizoen 2020-2021 behouden hun plaats in de divisie, met dien verstande dat het team voldoet aan de door Stichting Bredadarts gestelde voorwaarde zoals beschreven in het reglement (Punt 5.)

Er is geen promotie / degradatie.

Doordat (een) team/teams zich niet opnieuw inschrijft/inschrijven bestaat de mogelijkheid dat de opengevallen plek(ken) zullen worden opgevuld door de hoogst geklasseerde(n) van de 1e competitiehelft door te schuiven.

Wat heeft dit voor aanvullende gevolgen?

Restitutie van inschrijfgelden voor seizoen 2019-2020 is niet mogelijk. Stichting Bredadarts beroept zicht hierbij op overmacht (artikel 6:75 BW).

Het organiseren van alle competities van Stichting Bredadarts brengen, vanzelfsprekend, elk jaar/seizoen terugkerende kosten met zich mee.
Stichting Bredadarts heeft besloten, omwille van bovenstaande moverende redenen, dat het inschrijfgeld voor de komende Wintercompetitie 2020-2021 en Zomercompetitie 2021 ongewijzigd blijft.

Stichting Bredadarts hoopt dat iedereen een goede gezondheid blijft behouden, let goed op jezelf en je naasten !

Het bestuur

Frans van Beijnen
Alex Hopstaken
Maartje Bax-Stofmeel
Albert Baert

S.B.D. staakt per direct competitie!

13-03-2020 11:43 door hgmdesign

Wij hebben als Stichting Breda Darts een telefoontje gekregen van de GGD namens de gemeente Breda. Zij verzoeken ons met klem om de competitie met onmiddellijke ingang, in ieder geval tot en met 31 maart, stop te zetten. Natuurlijk geven wij hieraan gehoor en zullen wij de competitie per direct staken.

Houdt onze website en onze Facebook-pagina in de gaten voor verdere updates.

Namens het bestuur,
Frans van Beijnen (Voorzitter)

Eenmalig verzetten naar komende week toegestaan vanwege het Corona virus.

11-03-2020 13:51 door Maartje

Vanwege het Corona virus heeft het bestuur van de Stichting Breda darts het volgende besluit genomen:

Wij leggen de competitie NIET stil. We staan wel (eenmalig) toe dat je de wedstrijd van deze week naar volgende week (vrije speelweek) verzet. Dit uiteraard in goed overleg met je tegenstander en speellocatie. Geef het ook even door aan de wedstrijdleiding als je gaat verzetten.

Mededeling omtrent cononavirus (COVID-19)

10-03-2020 20:26 door hgmdesign

Na telefonisch contact te hebben gehad met het R.I.V.M hebben we de volgende tekst via mail gekregen:

Wat is er aan de hand in Noord-Brabant?
Van het grootse deel van de patienten in Nederland is de bron bekend. De meeste patienten zijn in Italie geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patient. Van de patienten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan of er sprake is van verspreiding in de provincie, start het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek.

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg het volgende geadviseerd:

Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts beperk dan je sociale contacten. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel social distancing.

Ik woon in Noord-Brabant moet ik nu thuisblijven?
Nee, alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts adviseren we om hun sociale contacten te beperken. Ga niet naar school, werk of naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel social distancing.

Hoe lang moet ik mijn sociale contacten beperken?
Een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan je het normale leven weer oppakken.

Stichting Breda Darts neemt vooralsnog geen maatregelen, omdat provincie Brabant in overleg met het R.I.V.M de (sport)evenementen met meer dan 1000 deelnemers verbiedt. Maar de horeca gewoon open mag blijven. Aangezien onze wedstrijden in cafes en kleiner horeca worden gespeeld zien wij geen noodzaak om wedstrijden af te gelasten of te verplaatsen. Als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt hoeven er geen problemen te ontstaan. Ook het handen schudden, kussen en knuffelen voor tijdens en na de wedstrijd tot een minimum beperken deze week.

Captains/teamvergadering 2019

10-03-2020 20:20 door hgmdesign

Beste darters en dartsters,

Op 23 september 2019 vond in Cafe de Haagse Poort de jaarlijkse captains/teamvergadering plaats.

Op de agenda stonden een aantal belangrijke punten die besproken zouden gaan worden, waaronder de nummer 1 van de irritatie top-10 `uitstellen van wedstrijden`. Het andere belangrijke agendapunt was het `toelaten van teams buiten de stadsgrenzen van Breda (Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout).

Helaas waren er van de 27 teams die zich hebben ingeschreven voor de wintercompetitie 2019-2020 maar 13 teams vertegenwoordigd tijdens deze vergadering.

Desalniettemin zijn de volgende besluiten genomen:

Uitstelwedstrijden BELANGRIJK !!

Na jarenlange irritatie en frustratie, voor zowel de teams áls Stichting Bredadarts, over het uitstellen van wedstrijden heeft het bestuur besloten dat het uitstellen van wedstrijden per seizoen 2019-2020 niet meer mogelijk is ! De wedstrijd dient gespeeld te worden/zijn in de daarvoor aangewezen speelweek.
Het reglement is hier inmiddels op aangepast.

Toelating teams buiten de stadsgrenzen van Breda

Dit punt was reeds ingebracht door Rene Wagemans tijdens de captains/teamvergadering van 2018, met als doel de bereidheid onder de darters en dartsters voor uitbreiding van het speelgebied te inventariseren.
Omdat met het plaatsen van een Poll op de website en Facebook van Stichting Bredadarts of het rondsturen van een email geen garantie voor een eerlijke telling aanwezig was is dit punt tijdens de vergadering onder de aanwezigen in stemming gebracht.
De meerderheid van de aanwezigen heeft voor uitbreiding van het speelgebied gekozen.
Dit houdt in dat vanaf seizoen 2020-2021 het speelgebied van Stichting Bredadarts zal worden uitgebreid met teams uit Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout.
Stichting Bredadarts zal zich hiervoor actief gaan promoten bij de speelgelegenheden die nu door deze uitbreiding in aanmerking komen.

Wijziging maximaal aantal spelers per wedstrijd

Dit punt is ingebracht door Yordi Mol en houdt in dat het vanaf seizoen 2020-2021 mogelijk is om 8 spelers op te stellen.
Zowel het reglement als het wedstrijdformulier zal hierop aangepast gaan worden.

Aantal teams tijdens de finaledag van de zomercompetitie

Dit punt is ingebracht door Noortje Jacobs en heeft te maken met de finaledag van de zomercompetitie 2019, alwaar dit jaar voor het eerst was gekozen om (maar) 2 teams voor de winnaarsronde en 2 teams voor de verliezersronde te laten spelen.
Gekozen is nu om de finaledag van de zomercompetitie 2020 weer te laten spelen door 4 teams in de winnaarsronde en 4 teams in de verliezersronde.

Uitbreiding bestuur

Stichting Bredadarts heet Albert Baert van harte welkom als algemeen bestuurslid.
Albert Baert zal actief deelnemen aan het bestuur en assisteert, indien nodig, een ander bestuurslid in zijn/haar taken.

Stichting Bredadarts wenst alle darters en dartsters een sportief dartseizoen toe.

Inschrijving zomercompetitie geopend!

09-03-2020 13:40 door hgmdesign

Vanaf 25 mei 2020 start de zomercompetitie van S.B.D. in Breda en randgemeenten (Bavel, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout).
Inschrijfgeld bedraagt 35 euro per team.

Inschrijven kan via: https://onlineinleverenuitslagen.nl/inschrijven/sbd/

Speelschema`s 2019-2020 online!

26-09-2019 21:39 door hgmdesign

De schema`s voor de S.B.D. Wintercompetitie 2019-2020 staan online. We beginnen maandag 30 september met de bekercompetitie. De week erna volgt de eerste speelweek van de reguliere competitie.

Inloggegevens voor OIU (Online Inleveren Uitslagen) kun je zelf opvragen door op het inlogscherm te klikken op `Nieuwe inloggegevens opvragen`.

Speelschema zomercompetitie 2019

26-09-2019 21:39 door hgmdesign

Het speelschema van de SBD Zomercompetitie 2019 staat online. 16 teams gaan strijden om de titel deze zomer.

We hebben 2 poules van 8. Wat betekent dat van elke poule de nummers 1 tot en met 4 naar de winnaars-knock-out gaan. De nummers 5 tot en met 8 gaan naar de verliezers-knock-out.

Na de poules hebben we 1 vrije week, voor eventueel inhaalwedstrijden. Daarna volgen 2 knock-out-weken, zodat we van de winnaarsronde 2 teams overhouden en ook van de verliezersronde 2 teams overhouden. Deze teams spelen de finaledag op 22 september 2019.

Bekerronde 2

09-10-2018 07:54 door hgmdesign

De loting voor de tweede ronde van de bekercompetitie heeft inmiddels plaats gevonden en is terug te vinden op onze website.

Wintercompetitie 2018-2019

19-09-2018 10:32 door hgmdesign

De speelschema's voor de Wintercompetitie 2018-2019 staan online. We beginnen de week van 1 oktober met de eerste bekerronde!

Stichting Breda Darts wenst iedereen een sportief en gezellig seizoen toe!

Finaledag zomercompetitie 2018

18-09-2018 21:24 door hgmdesign

Zondag 23 september 2018 is de finaledag van de zomercompetitie 2018.

Finale winnaarsronde:
Meet The Fockers - Malislipty

Finale verliezersronde:
DC Franske - DHPFKAST

De aanvang van de wedstrijden is 13:00 uur en de wedstrijden worden gespeeld in Cafe-Zaal Oranjestad, te Breda.

Captainsvergadering 2018

26-08-2018 20:54 door sbd

Ook dit jaar is er weer een captainsvergadering.

Wanneer: Maandag 17-09-2018
Waar: Cafe Zaal Oranjestad
Aanvang: 20:00 uur

Heb je als captain en/of speler/team zijnde een punt voor de agenda?
Stuur deze dan voor 16-09-2018 naar: wedstrijdleider@bredadarts.nl

Inschrijving Wintercompetitie 2018/2019

24-07-2018 08:46 door sbd

De inschrijving voor de wintercompetitie 2018/2019 is inmiddels begonnen.

Inschrijven kan tot 15-09-2018.